Poster

گالری طراحان آزاد
فتحی شقاقی، میدان سلماس، شماره 5
27 آذر تا 8 دی
4-8 بعد از ظهر
گالری روز پنجشنبه تعطیل است
سه شنبه 8 دی که تعطیلی عمومی است گالری باز است

Method 3
Salman Khoshroo 3rd Painting Exhibition
Azad Art Gallery, No5 Salmas sq
18-29 December, 4-8pm, Tehran
http://azadart.gallery/

Box - Salman Khoshroo - For Check poster